Få din annonce i Dansk Guitar Selskabs medlemsblad!

Annoncepriser i ”Guitaren” pr. 1. januar 2016

1/1 side: kr. 1600,-
1/2 side: kr. 900,-
1/4 side: kr. 500,-
1/8 side: kr. 350,-

Der er ingen forskel i pris på sort/hvid og farve.

Rabatordninger:
Gentagelse i følgende nummer eller inden for samme kalenderår: minus 20%.

Gentagelse i følgende fire numre: minus 30%.

Flere annoncer i samme blad:
minus 25% på annonce nr. 2
minus 30% på annonce nr. 3
minus 40% på annonce nr. 4