Dansk Guitar Selskab indkalder til ordinær generalforsamling

Søndag den 14. januar 2018 kl. 13 Metronomen, Godthåbsvej 33 2000 Frederiksberg.

Generalforsamlingen indledes med en kort surprise-koncert.

Der bydes på kaffe/te og brød.
—————————————————————–
Dagsorden:
1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag om transportstøtte (ved Thomas Leo Hansen)
5.2 Forslag om økonomisk støtte til Konferencen for guitarlærere 2018 (ved Peter Oldrup)

6. Fastsættelse af kontingent
6.1 Forslag om hævelse af kontingent for udenlandske medlemmer der ønsker bladet tilsendt

7. Valg til bestyrelsen
7.1 Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen som er på valg, genopstiller

8. Valg af formand

9. Eventuelt
—————————————————————–

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen og tilkendegivelse fra medlemmer der ønsker deres kandidatur til valg offentliggjort, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag og kandidater til valg på hjemmesiden. Medlemmer der ønsker at stille op til valg kan gøre det på selve generalforsamlingen uden forudgående varsel.

Med venlig hilsen
bestyrelsen