Dansk Guitar Selskab afholder ordinær generalforsamling, søndag den 13. januar 2019 kl. 13 Metronomen, Godthåbsvej 33 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen indledes med en kort surprise-koncert.

Der bydes på kaffe/te og brød.

—————————————————————–

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af formand
9. Eventuelt