GENERALFORSAMLING I DGS

Søndag d.5. februar 2017 kl. 11
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rosenørns Alle 22
1970 Frederiksberg C
Generalforsamlingen indledes med en kort surprise-koncert.

Der bydes på (morgen-)kaffe/-te og brød.

—————————————————————–

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af formand

9. Eventuelt

—————————————————————–

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen og tilkendegivelse fra medlemmer der ønsker deres kandidatur til valg offentliggjort, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag og kandidater til valg på hjemmesiden.

Medlemmer der ønsker at stille op til valg kan gøre det på selve generalforsamlingen uden forudgående varsel.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen